Učitavam...
(U slučaju dužeg učitavanja, pritisnite ovdje)
Početna O nama Usluge E-learning - online osposobljavanje iz zaštite na radu Propisi iz zaštite na radu O nama - Reference Kontakt Pretraži stranice

Zaštita na radu provodi se s ciljem da se svim osobama na radu osiguraju uvjeti rada bez opasnosti po život i zdravlje, odnosno da se izbjegnu ozljede, profesionalne i druge bolesti, a ako one ipak nastupe da se ublaže štetne posljedice. Zaštita na radu provodi se posebno i zbog toga da se radnicima mlađim od 18 godina osiguraju uvjeti rada bez štetnog utjecaja na njihov tjelesni i duševni razvoj, da se ženama osiguraju uvjeti rada u kojima one mogu normalno ostvarivati materinstvo, te da se osobama sa smanjenim radnim sposobnostima omoguće takvi radni uvjeti koji neće ugroziti njihovu preostalu radnu sposobnost.

 

 

Koja je pravna osnova za provođenje zaštite na radu?

 • Zakon o zaštiti na radu
 • Zakon o radu
 • Zakon o mirovinskom osiguranju
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu
 • tehnički i drugi propisi
 • kolektivni ugovor

 

Tko ima pravo na zaštitu na radu?

 • osobe koje su u radnom odnosu kod poslodavca na temelju ugovora o radu
 • osobe koje su na stručnom osposobljavanju kod poslodavca bez zasnivanja radnog odnosa (volonteri)
 • učenici i studenti koji su kod poslodavca na praktičnoj obuci
 • osobe koje za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere obavljaju naređene poslove
 • osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom

Kako se organizira i provodi zaštita na radu u poduzeću?

 

Sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, a ostvaruje se obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, priznatih pravila zaštite na radu, naređenih mjera i uputa poslodavca.

Za organizaciju i provedbu zaštite na radu odgovoran je poslodavac.

 

 

ERGONOMIKA I ZAŠTITA NA RADU

 

Iskusni stručnjaci Ergonomike tvore tim kojim je tvrtka ušla u krug stručnih kuća s ovlaštenjima Ministarstva rada RH za izradu procjene opasnosti, za ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, ispitivanje radnog okoliša, te ovlaštenjem Ministarstva unutarnjih poslova RH za osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

DNV Hrvatska
www.ergonomika.hr       ©       2008.