Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


Ergonomika d.o.o. - osnovni podaci

ERGONOMIKA d.o.o.

 

Sjedište: Radnika cesta 22, Zagreb

 

Uprava: Katarina Kondi, direktor - zastupa društvo pojedinano i samostalno 
 

Sudski registar: Društvo je upisano u sudski registar Trgovakog suda Zagreb

 

Matini broj subjekta: 080007538

 

Porezni broj: 0314633

 

OIB: 46641166732 
 

iro raun: Erste&Steiermärkische Bank d.d. , broj: 2402006 – 1100612009

 

Temeljni kapital: 20.400,00 kn