Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


Odjel IT-a

Odjel informacijskih tehnologija je naš najmlai odjel koji unaprijeuje poslovne procese ostalih odjela primjenjujui najsuvremenije informacijske tehnologije.

Pratei razvoj suvremenih informacijskih tehnologija, IT odjel je preteno orijentiran na korištenje mrenih (web) tehnologija pri izradi samostalnih aplikacija ili pak pomonih alata pri poslovnim procesima iz zaštite na radu.

Uz mnoštvo aplikacija koje je IT odjel razvio u svrhu unutarnjeg poslovanja Ergonomike, ujedno je razvio, i dalje razvija, nekoliko komercijalnih aplikacija i poslovnih sustava, izmeu kojih izdvajamo:

Sve aplikacije su ve doivjele više verzija i nadogradnji i u daljnjem su stalnom razvoju i usavršavanju.
Ukoliko elite kontaktirati naš IT odjel, pošaljite nam mail na it@ergonomika.hr.