Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


Odjel opih, pravnih i kadrovskih poslova

U okviru Odjela opih, pravnih i kadrovskih poslova obavljaju se slijedei poslovi:

 

a) opi poslovi

 

  • opi administrativni poslovi
  • opi financijsko-raunovodstveni poslovi (nadzor nad obradom i knjienjem poslovnih dogaaja, ulaznih i izlaznih rauna, internih obrauna, platni promet, praenje novanih tijekova potraivanja, obveza i poslovanja, priprema izvještaja za Upravu, poslovi po nalogu voditelja Odjela na podruju izvršavanja financijsko-raunovodstvenih poslova.).

 

b) pravni poslovi

 

  • poslovi izrade i kontrole zakonske utemeljnosti ugovora i postupanja, praenje propisa, davanje strune pomoi u tumaenju propisa, priprema i izrada opih akata, prijave i upisi u sudske i druge registre i upisnike, ueše u postupku javne nabave i izrada ugovora za obavljanje poslova po provedenom postupku, pripreme pravnih radnji vezanih za zastupanje pred pravosudnim i upravnim tijelima, provoenje izvanparninih i parninih ovršnih postupaka pred javnim biljenikom te sudom, obavljanje poslova vezanih uz rad Skupštine i Uprave, sudjelovanje na sastancima Skupštine te kontrola zakonitosti odluka i postupaka iste, priprema prijedloga za donošenja odluka na sjednicama Skupštine i dr.

 

 c) kadrovski poslovi

 

  • ustrojavanje zakonski propisanih kadrovskih evidencija, riješavanje radno-pravnih odnosa, zdravstvena i socijalna zaštita zaposlenih i praenje propisa iz oblasti radnoga prava.