Učitavam...
(U slučaju dužeg učitavanja, pritisnite ovdje)

Usluge

Ponuda suradnje za obavljanje poslova zaštite na radu

Vjerujemo da ste već upoznati s obvezama iz  članka 19 Zakona o zaštiti na radu (NN br.  59/96, 94/96 i 114/03) i članka 5 Pravilnika o osposobljavanju poslodavca i njegovih ovlaštenika (NN br. 114/02) i sankcijama  koje proizlaze iz neprovođenja mjera zaštite na radu.

Osnovna djelatnost tvrtke  istraživanje i razvoj na području je :

Zaštita na radu u okviru koje se izrađuju:
- procjene opasnosti,
- osposobljavanje ovlaštenika poslodavca iz zaštite na radu,
- osposobljavanje povjerenika za zaštitu na radu,
- osposobljavanje zaposlenih za rad na siguran način,
- elektro i strojarska ispitivanja strojeva, uređaja s povećanim opasnostima,
- ispitivanje uvjeta radne okoline (buka, rasvjeta, mikroklima),
- ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija u objektima, statičkog elektriciteta,
- katalozi osobnih zaštitnih sredstava,
- sustavi, programi i instrumentarij za provođenje osposobljavanja za siguran rad,
- normativni akti iz zaštite na radu i dr.

Ostale, jednako važne djelatnosti su:

Zaštita od požara u okviru koje se :
- Izrađuju procjene ugroženosti od požara i eksplozija i normativni akti iz zaštite od požara ,
- Izrađuju planovi evakuacije i spašavanja,
- Provodi osposobljavanje za gašenje požara,  za pružanje prve pomoći, za evakuaciju i spašavanje

Ergonomija u okviru koje djelatnosti je:
- Utvrđivanje  primjene ergonomskih principa u radnim i pomoćnim prostorima
- Utvrđivanje primjene ergonomskih principa na strojevima, uređajima i opremi
- Utvrđivanje primjene ergonomskih principa na osobnim zaštitnim sredstvima

Ekologija u okviru koje je:
- Izrada planova intervencija u zaštiti okoliša
- Izrada planova za zbrinjavanje opasnog otpada