Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


Procjena opasnosti pri radu s raunalima

Poetkom srpnja 2007. godine u primjeni je Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s raunalom (NN. Br. 69/05). Prema tom Pravilniku obveza poslodavca je da izradi procjenu opasnosti za svakog pojedinog zaposlenika koji s raunalom dnevno radi više od 4 sata radnog vremena.

Da bismo pomogli poslodavcima u ispunjavanju ove obveze razvili smo online metodu prikupljanja podataka za izradu procjene opasnosti. Ta metoda omoguuje da dugotrajno intervjuiranje svakog zaposlenika obavimo na primjeren nain ne remetei pri tom zaposlene pri obavljanju njihovih svakodnevnih poslova.

Svaki poslodavac koji s Ergonomikom sklopi ugovor o izradi procjeni opasnosti dobiva mogunost da se njegovi zaposlenici logiraju na ovoj stranici, popune upitnike i klikom miša ih vrate nama na obradu. Nakon obrade podataka naši strunjaci u dogovoreno vrijeme posjeuju firmu i obave dodatnu provjeru podataka, snime zateeno stanje uvjeta rada u radnim prostorima i nakon toga analiziraju primijenjene mjere zaštite zdravlja u odnosu na zahtjeve utvrene Pravilnikom. Rezultati analize slue u izradi plana mjera za otklanjanje nedostataka i moguih rokova za provedbu predloenih mjera zaštite.

Ako elite da Vam dostavimo prijedlog ugovora molimo Vas da popunite priloene podatke :

Naziv poduzea:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Djelatnost:
Broj lokacija na kojima se odvijaju poslovi uz raunalo:
Ukupan broj zaposlenika koji rade s raunalima: