Učitavam...
(U slučaju dužeg učitavanja, pritisnite ovdje)

Zaštita na radu

Izrada procjene opasnosti / revizije procjena opasnosti

Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalom / revizije istih

Izrada normativnih akata iz zaštite na radu i Pravilnik o zaštiti na radu s pripadajućim prilozima


Provodimo osposobljavanja iz zaštite na radu

  • osposobljavanje zaposlenih za rad na siguran način / rad s računalom
  • osposobljavanje ovlaštenika poslodavca iz zaštite na radu
  • osposobljavanje povjerenika za zaštitu na radu
  • osposobljavanje zaposlenih za evakuaciju i spašavanje
  • osposobljavanje za rad na visini po posebnim programima

 

Ispitivanja

  • elektro i strojarska ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
  • ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija u objektima, statičkog elektriciteta
  • ispitivanje uvjeta radne okoline (buka, rasvjeta, mikroklima)

 

Izrada kataloga osobnih zaštitnih sredstava i opreme, radne odjeće i službenih odora

Usluge vođenja i obavljanja poslova zaštite na radu za pravne subjekte

Izrada plana uređenja privremenog radilišta

Izrada plana evakuacije i spašavanja

Provedba vježbe evakuacije i spašavanja zaposlenika u skladu s planom evakuacije i spašavanja

 

AKO STE ZAINTERESIRANI ZA NAŠE USLUGE MOLIMO VAS DA NAS KONTAKTIRATE PUTEM

NAŠEG KONTAKT OBRASCA.