Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


Zatita na radu

Izrada procjene opasnosti / revizije procjena opasnosti

Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s raunalom / revizije istih

Izrada normativnih akata iz zaštite na radu i Pravilnik o zaštiti na radu s pripadajuim prilozima


Provodimo osposobljavanja iz zaštite na radu

  • osposobljavanje zaposlenih za rad na siguran nain / rad s raunalom
  • osposobljavanje ovlaštenika poslodavca iz zaštite na radu
  • osposobljavanje povjerenika za zaštitu na radu
  • osposobljavanje zaposlenih za evakuaciju i spašavanje
  • osposobljavanje za rad na visini po posebnim programima

 

Ispitivanja

  • elektro i strojarska ispitivanja strojeva i ureaja s poveanim opasnostima
  • ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija u objektima, statikog elektriciteta
  • ispitivanje uvjeta radne okoline (buka, rasvjeta, mikroklima)

 

Izrada kataloga osobnih zaštitnih sredstava i opreme, radne odjee i slubenih odora

Usluge voenja i obavljanja poslova zaštite na radu za pravne subjekte

Izrada plana ureenja privremenog radilišta

Izrada plana evakuacije i spašavanja

Provedba vjebe evakuacije i spašavanja zaposlenika u skladu s planom evakuacije i spašavanja

 

AKO STE ZAINTERESIRANI ZA NAŠE USLUGE MOLIMO VAS DA NAS KONTAKTIRATE PUTEM

NAŠEG KONTAKT OBRASCA.