Učitavam...
(U slučaju dužeg učitavanja, pritisnite ovdje)

Procjena opasnosti / revizija

Procjenu opasnosti izrađujemo prema Pravilniku o izradi procjene opasnosti (N.N. br. 48/97 i NN br. 114/02). Za vrednovanje rizika koristimo BG metodu njemačkih strukovnih udruga (Die Berufsgenossenschaften) prilagođenu za djelatnosti koje se obavljaju u Vašem poduzeću.

 

Procjena uključuje obilazak objekta i mjesta rada te prikupljanje svih relevantnih podataka, a sadržavati će:

 •  prikaz postojećeg stanja s podacima o poslovima zaposlenih na svakom radnom mjestu, te opasnostima, štetnostima i naporima kojima su izloženi zaposleni na tim radnim mjestima;
 •  analizu i procjenu prikupljenih podataka u okviru koje će se ocijeniti stanje sigurnosti i zaštite na radu u odnosu na provedbu propisanih osnovnih i posebnih pravila zaštite. Na temelju analize procjenjuje se razina opasnosti, tj. rizik od nastupa neželjenih posljedica (ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad);
 • plan mjera za smanjivanje razine opasnosti koji sadržava prijedloge osnovnih i posebnih mjera zaštite, odgovorne osobe i rokove do kojih je obvezno otkloniti uočene nedostatke u provedbi mjera zaštite i sigurnosti pri radu;
 • propisane priloge (popis poslova za koje je obvezna uporaba osobnih zaštitnih sredstava, popis poslova s posebnim uvjetima rada i popis poslova za koje je obvezno osposobljavanje za rad na siguran način).

 

CILJ PROCJENE OPASNOSTI 

Procjena opasnosti trebala bi pomoći poslodavcu/managmentu:

 • da spozna vrste i izvore opasnosti, štetnosti i napore rada, te prognoze i stupnjeve mogućih štetnih posljedica
 • da spozna koje mjere zaštite je obvezno ali i poželjno poduzeti za zaštitu zdravlja i sigurnosti kako stalno zaposlenih radnika tako i ostalih osoba na radu
 • da dobije informaciju o pravilnom izboru sredstava rada, sirovina i materijala, opremanju radnog mjesta kao i organizaciji rada, kojima će utjecati na kvalitetu uvjeta rada
 • da dobije ocjenu jesu li do sada obuhvaćene mjere zaštite bile primjerene i djelotvorne
 • da utvrdi rang listu mjera zaštite ako procjena pokazuje da su potrebni daljnji zahvati
 • da dokaže sebi osobno, radnicima i njihovim predstavnicima, nadležnim organima vlasti, osiguravateljima i dr. da su u analizi uzeti u obzir svi relevantni čimbenici za određeni posao, te da je učinjena pouzdana procjena rizika i poduzete zahtijevane mjere zaštite zdravlja i sigurnosti
 • da zajamči da će provedene preventivne mjere zaštite koje su procjenom opasnosti utvrđene nužnima rezultirati povećanjem sigurnosti i poboljšanjem zaštite zdravlja radnika.