Učitavam...
(U slučaju dužeg učitavanja, pritisnite ovdje)

Procjena opasnosti pri radu s računalima

Početkom srpnja 2007. godine u primjeni je Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN. Br. 69/05). Prema tom Pravilniku obveza poslodavca je da izradi procjenu opasnosti za svakog pojedinog zaposlenika koji s računalom dnevno radi više od 4 sata radnog vremena.

Da bismo pomogli poslodavcima u ispunjavanju ove obveze razvili smo online metodu prikupljanja podataka za izradu procjene opasnosti. Ta metoda omogućuje da dugotrajno intervjuiranje svakog zaposlenika obavimo na primjeren način ne remeteći pri tom zaposlene pri obavljanju njihovih svakodnevnih poslova.

Svaki poslodavac koji s Ergonomikom sklopi ugovor o izradi procjeni opasnosti dobiva mogućnost da se njegovi zaposlenici logiraju na ovoj stranici, popune upitnike i klikom miša ih vrate nama na obradu. Nakon obrade podataka naši stručnjaci u dogovoreno vrijeme posjećuju firmu i obave dodatnu provjeru podataka, snime zatečeno stanje uvjeta rada u radnim prostorima i nakon toga analiziraju primijenjene mjere zaštite zdravlja u odnosu na zahtjeve utvrđene Pravilnikom. Rezultati analize služe u izradi plana mjera za otklanjanje nedostataka i mogućih rokova za provedbu predloženih mjera zaštite.

Ako želite da Vam dostavimo prijedlog ugovora molimo Vas da popunite priložene podatke :

Naziv poduzeća:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Djelatnost:
Broj lokacija na kojima se odvijaju poslovi uz računalo:
Ukupan broj zaposlenika koji rade s računalima: