Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


Ergonomika na kongresu u Dubrovniku

4. HRVATSKI KONGRES MEDICINE RADA
s meunarodnim sudjelovanjem
«ZDRAVLJE I RAD – KLJU IVOTA»
14. MEUNARODNI KONGRES O SLUBAMA MEDICINE RADA
«SLUBE MEDICINE RADA U TRANZICIJI
U ISTONOJ I ZAPADNOJ EUROPI»
Odrao se u

Dubrovniku od 08.-11.11.2007. godine

Kongres je bio namijenjen specijalistima medicine rada, psiholozima, toksikolozima, strunjacima zaštite na radu, svima koji su ukljueni u razliite oblike i programe promicanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radnim mjestima.

Kako je djelatnost zaštite na radu na radu interdisciplinarna, strunjaci Ergonomike d.o.o. su se i ovaj put aktivno ukljuili u rad kongresa medicine rada sa dva struna rada.

Mr.sig. Lidija Loborec Rezo, dipl.ing.sig, prezentirala je rad pod naslovom
« Treba li nam Zakon o stau osiguranja s poveanim trajanjem?»

Ana Šijakovi, dipl.ing.sig., prezentirala je rad pod naslovom
«Utjecaj primjene dobrovoljnog privatnog osiguranjana stopu bolovanja i smanjenje troškova»
14.11.2007.
Ostale vijesti