Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


Gostovanje strunjaka Ergonomike u Makedoniji na trodnevnom savjetovanju o izradi procjene opasnosti

Na poziv Makedonskog udruenja za zaštitu pri radu i Kolaborativnog centra Meunarodne organizacije rada, a pod pokroviteljstvom njemake Zaklade Friedrich Ebert, strune suradnice Ergonomike, Lidija Loborec Rezo i Ana Šijakovi odrale su radionicu o izradi procjene opasnosti po BG metodi u okviru savjetovanja JAANJE KAPACITETA LANOVA MAKEDONSKOG UDRUENJA ZA ZAŠTITU PRI RADU PREKO OBUKE O PROCJENI RIZIKA.

Savjetovanje je poelo 18. svibnja izlaganjima predavaa iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku, predsjednika Makedonskog udruenja za zaštitu pri radu i specijalista medicine rada, a u nastavku prvog dana rada Lidija Loborec Rezo i Ana Šijakovi su sudjelovale s dvije teme:
  • HRVATSKA ISKUSTVA U IZRADI PROCJENE RIZIKA i
  • VODI ZA IZRADU PROCJENE OPASNOSTI PO BG METODI


Slika 1. Prvi dan savjetovanja

Drugi dan savjetovanja za sudionike radionice je bio organiziran posjet Tvornici tehnikih gasova u Skopju. Zahvaljujui angamanu voditeljice Odjela sigurnosti te tvornice, dipl. ing. kemije, Violeti ernovskoj i pod strunim vodstvom strunjakinja iz Ergonomike, polaznici rasporeeni u dvije grupe obišli su prostore u kojima se odvijaju dva bitna tehnološka procesa u proizvodnji tehnikih plinova (razvija acetilena i punjenje tehnikih plinova) i intervjuirali radnike koji obavljaju poslove u tim tehnološkim cjelinama. Svrha obilaska je bila snimanje uvjeta rada za izradu procjene opasnosti.


Slika 2. posjet tvornici

Polaznici radionice bili su vrlo aktivni s mnogo pitanja i opserviranja zateenog stanja, a uprava poduzea dopustila im je i fotografiranje pojedinih znaajnijih radnih operacija i lokacija na kojima se obavljaju.


Slike 3 i 4 . obilazak postrojenja razvijaa acetilena i punjenja boca

Trei dan u radionici se odvijala izrada procjene rizika u kojoj su uestvovali razliiti profili strunjaka (inenjeri zaštite na radu, strojarstva, kemije, specijalisti medicine rada, inspektori zaštite na radu), zajedniki su analizirani nedostaci i poduzete mjere zaštite na temelju prikupljenih podataka i snimljenog stanja zaštite, te su utvrene razine preostalog rizika prema izloenosti radnika opasnostima, štetnostima i naporima pri obavljanju analiziranih poslova i vjerojatnost nastanka ozljede, profesionalne bolesti ili bolesti vezane uz rad. Za svaki utvreni rizik specijalisti medicine rada su procijenili vrstu i teinu i mogue posljedice po zdravlje radnika. Nakon toga su pod vodstvom strunjaka Ergonomike odreene mjere i rokovi za otklanjanje odnosno smanjenje rizika na najmanju moguu mjeru, te su imenovane odgovorne osobe za provoenje plana mjera.


Slika 5 . voenje radionice

Na kraju treeg dana polaznicima Savjetovanja urueni su certifikati, a kompletna procjena opasnosti za tri radna mjesta snimljena je na CD-u i po završetku Savjetovanja poslana svima koji su sudjelovali na radionici o izradi procjene rizika po BG metodi.


Slika 6. zahvala strunjacima Ergonomike na uspješnom voenju radionice
04.06.2009.
Ostale vijesti