Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


Katarina Kondi imenovana novom direktoricom Ergonomike

Na skupštini suvlasnika imenovana je nova direktorica Ergonomike, Katarina Kondi, dipl. ing. ekologije.
Imenovanje nove direktorice je rezultat prihvaenja zahtjeva za razrješenje koji je podnijela dosadašnja direktorica Ergonomike, Lidija Loborec-Rezo.

Treba napomenuti da je Katarina Kondi uz prethodni vlastiti pristanak prolazila trogodišnje pripreme za ovu zahtjevnu funkciju te je u svakodnevnoj suradnji s dosadašnjom direktoricom potpuno opravdala ukazano joj povjerenje.
Lidija Loborec-Rezo preuzela je funkciju višeg savjetnika za razvojne projekte, izdavaštvo i marketing.
11.04.2008.
Ostale vijesti