Učitavam...
(U slučaju dužeg učitavanja, pritisnite ovdje)

Katarina Kondić imenovana novom direktoricom Ergonomike

Na skupštini suvlasnika imenovana je nova direktorica Ergonomike, Katarina Kondić, dipl. ing. ekologije.
Imenovanje nove direktorice je rezultat prihvaćenja zahtjeva za razrješenje koji je podnijela dosadašnja direktorica Ergonomike, Lidija Loborec-Rezo.

Treba napomenuti da je Katarina Kondić uz prethodni vlastiti pristanak prolazila trogodišnje pripreme za ovu zahtjevnu funkciju te je u svakodnevnoj suradnji s dosadašnjom direktoricom potpuno opravdala ukazano joj povjerenje.
Lidija Loborec-Rezo preuzela je funkciju višeg savjetnika za razvojne projekte, izdavaštvo i marketing.
11.04.2008.
Ostale vijesti