Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


Nova usluga Ergonomike - Zatita i spaavanje

 

Ergonomika je proširila svoju djelatnost novom uslugom izrade procjena ugroenosti i izrade planova zaštite i spašavanja za pravne osobe na razini lokalne i podrune (regionalne) samouprave te za pravne osobe ija djelatnost je vezana uz objekte kritine infrastrukture. Rješenje za obavljanje strunih poslova u podruju zaštite i spašavanja izdala je Dravna uprava za zaštitu i spašavanje RH (kliknuti na Rješenje).

  • procjena ugroenosti obuhvaa mogue opasnosti i prijetnje od nastanka
  • prirodnih katastrofa (poplave, potresi, suše, orkansko nevrijeme, klizišta, tua, snjene oborine i dr)
  • tehniko-tehnoloških katastrofa (izazvanih nesreom u gospodarskim objektima, prometu),
  • proloma hidroakumulacijskih brana
  • od nukleaanih i radioloških nesrea
  • ratnih djelovanja i terorizma
  • epidemioloških i sanitarnih opasnosti
  • proizvodnje, skladištenja, prerade, rukovanja, prijevoza i skupljanja opasnih tvari (u skladu s Prilogom Seveso II Direktive EU)


Procjene ugroenosti su podloga za izradu operativnih planova zaštite i spašavanja za odreene razine jedinica samouprave, kao i pravnih osoba kritine infrastrukture, te planova CZ.

09.06.2011.
Ostale vijesti