Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


Osposobljavanje penjaa na antenske stupove u VIPnet-u

Prošlog tjedna obavljeno je u VIPnet-u osposobljavanje strunih radnika koji obavljaju poslove odravanja, mjerenja i opremanja na visini, naješe na antenskim stupovima. Na terenu se radi naješe u timovima od dvije do tri osobe. To su poslovi s posebnim uvjetima rada koji zahtijevaju uz odgovarajuu psihofiziku spremnost, opremu, ali i posebna znanja o:  • nainu uporabe osobne zaštitne opreme za zaštitu od pada s visine,
  • ispravnom nainu vezanja razliitih vorova uadi kojom se koriste za razne namjene,
  • ispravnim nainima penjanja na antenski stup visine do 50 m, ali i silasku sa stupa u razliitim okolnostima
  • ispravnom podizanju i spuštanju tereta sa stupa
  • nainima postupanja pri pruanju prve pomoi u sluaju da se desi bilo kakva nesrea, a posebno pri spašavanju kolege sa stupa.

    Strunjaci Ergonomike i Gorske slube spašavanja izradili su prema zadanom programu prirunike, proveli teoretsko i praktino osposobljavanje, kao i provjeru teoretskih i praktinih znanja i vještina. Svima koji su s uspjehom poloili teoretski i praktini dio osposobljavanja biti e dodijeljena uvjerenja o osposobljenosti za rad na visini.
  • 05.11.2006.
    Ostale vijesti