Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


Osposobljavanje za graevinske radnike

U prošla dva tjedna odrani su u Omišu i Graacu dvodnevni teajevi prema posebnom programu osposobljavanja za rad na siguran nain namijenjeni graevinskim radnicima na poslovima opreme cesta pri postavljanju zaštitnih mrea na pokosima. Program je raen za potrebe tvrtke «WERKOS d.o.o. – INENJERING» Osijek u skladu s rizicima na tim radnim mjestima utvrenim u procjeni opasnosti. Teoretskom i praktinom osposobljavanju prisustvovalo je 24 polaznika koji su prethodno dobili uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na visini. Osposobljavanje se provodi u skladu s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu objavljenog u “Narodnim novinama”, br. 86/08. od 23. srpnja 2008.

Polaznici su prethodno dobili prirunike o opasnostima i mjerama zaštite na poslovima koje obavljaju, a na teaju je prikazana posebno za njih izraena prezentacija kao podsjetnik za provjeru teoretskih znanja. Praktine demonstracije pravilnog namještanja zaštitne opreme, vezanja vorova, te prikladnog naina penjanja, spuštanja i spašavanja unesreenih s visine izveli su instruktori planinarskih specijalnosti i gorski spašavatelji. Nakon toga je uslijedilo pojedinano uvjebavanje sigurnih postupaka pri postavljanju zaštitnih mrea uz uporabu osobne zaštitne opreme za rad na visini. Provjera praktine osposobljenosti svakog polaznika na terenu snimana je kamerom, a komisija je ocijenila stupanj usvajanja potrebnih vještina. Izvještaji o rezultatima osposobljavanja s ispravama o osposobljenosti za rad na siguran nain na poslovima opreme cesta pri postavljanju zaštitnih mrea na pokosima poslani su naruitelju teaja.


29.09.2008.
Ostale vijesti