Učitavam...
(U slučaju dužeg učitavanja, pritisnite ovdje)

O čemu trebaju voditi računa donositelji odluka kako bi prilagodili mjesto rada potrebama radnika?

1.Pri izgradnji i/ili adaptaciji objekata:
 •  o pravovremenom uključivnju stručnjaka zaštite na radu i liječnika medicine rada tijekom projektiranja i određivanja namjene radnih prostora (propisane visine, širine prolaza, osvijetljenosti, toplinske izolacije i dr.)

2.Pri opremi radnih prostora - o prilagodbi postojećeg strojnog parka ergonomskim principima (eventualno opremanje dodatnim pomagalima i napravama)
 • o uvozu strojeva koji udovoljavaju zahtjevima smjernica EU i EN ili OSHA normama
 • o prilagodbi postojećeg radnog namještaja individualnim mjerama radnika odnosno nabavi primjerenog novog radnog namještaja u skladu s EN normama (takav namještaj ne mora uvijek biti skup)
 • o pravilnom razmještaju namještaja i opreme u prostorijama, vodeći računa o ljevorukim osobama
 • o nabavi pomagala kojima će se umanjiti napori pri obavljanju poslova u prisilnom položaju tijela
 • o broju radnika koji mogu obavljati poslove u istom prostoru
 • o uređenju radnih i pomoćnih prostora za invalidne hendikepirane osobe ˙
 • o nabavi alata za ljevoruke

3.Pri nabavi osobnih zaštitnih sredstava i opreme
 • o rezultatima procjene opasnosti koji točno ukazuju na vrste opasnosti i radna mjesta za koja je obvezna uporaba osobnih zaštitnih sredstava
 • o rezultatima ankete među radnicima koja će ukazati na individualne preferencije u odabiru podvrsta zaštitne odjeće,sredstava za zaštitu sluha i sl.
 • na kvalitetu materijala i izvedbe, te postojanost pri pranju/čišćenju ( o čemu mora postojati vljana isprava ovlaštene ispitne ustanove)
 • na mogućnost kombinacije više vrsta zaštitnih sredstava ili njihovih dijelova pri istovremenoj uporabi
 • na motviranje radnika za uporabu osobnih zaštitnih sredstava (dizajn zaštitnih sredstava uz zadržavanje zaštitne funkcije, razlikovanje hijerarhije ili grupa istovrsnih poslova prema bojama, brand tvrtke)
14.12.2005.
Ostale vijesti