Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


Savjetovanje na Zagebakom velesajmu

U okviru JESENSKOG MEUNARODNOG ZAGREBAKOG VELESAJMA sajamske priredbe INTERPROTEX 2009, 9.meunarodni sajam zaštite osoba i imovine (15.-19.09.2009.) UDRUGA ZA PROMICANJE ZAŠTITE LJUDI U RADNOJ I IVOTNOJ OKOLINI organizirala je savjetovanje s meunarodnim sudjelovanjem s temom Procjena opasnosti.

Savjetovanje je bilo namijenjeno ovlaštenicima poslodavca, doktorima medicine specijalistima medicine rada, strunjacima zaštite na radu, HR djelatnicima, povjerenicima i koordinatorima za zaštitu na radu, sindikalnim povjerenicima, inspektorima rada te svima ostalima koji se bave pitanjima zaštite na radu sa svrhom ocjenjivanja stanja u RH vezano uz izradu procjene opasnosti.

Savjetovanje na Zagrebakom Velesajmu

Meu priznatim strunjacima iz ovog podruja kao predava pojavila se i mr.sc. Vesna Bubanovi, jedna od osnivaica društva ERGONOMIKA d.o.o., koja je iznijela razmišljanja na temu Zašto procjena opasnosti nije ispunila naša oekivanja te kroz analizu temeljnih sadraja procjene opasnosti iznijela zakljuak o tome u kojem bi se pravcu trebala kretati izrada procjene opasnosti.

Generalni stav je da su najznaajniji nedostaci u izradi i kvaliteti procjena opasnosti kao i Pravilnika o izradi procjene opasnosti sljedei:
  • obveze poslodavca u pogledu mjera zaštite na radu razbacane su u razliitim poglavljima procjene opasnosti i ne postoji njihova povezanost s radnim mjestom odnosno podaci nisu objedinjeni i pregledno izloeni te se ne mogu neposredno koristiti za informiranje i osposobljavanje radnika, njihovih predstavnika kao i drugih subjekata u sustavu zaštite na radu
  • nema podataka o štetnim posljedicama za ivot i zdravlje radnika jer nema aktivnog sudjelovanja specijalista medicine rada
  • analize koje treba izraditi struni tim (npr. radnih pomonih prostora) u pravilu izostaju
  • u procjenu se nepotrebno prepisuju podaci iz razliitih dokumenata koje poslodavac mora posjedovati i koje se uvijek mogu dobiti na uvid što znatno poveava opseg procjene, a što izaziva otpor kod njezinih korisnika.

Savjetovanje na Zagrebakom Velesajmu - mr.sc. Vesna Bubanovi

Stoga je prijedlog da se s dosadašnjeg pristupa prijee na prikaz radnog mjesta kao osnovne jedinice procjene opasnosti u okviru kojeg bi se analizirale opasnosti, štetnosti i napori, izloenost radnika, primijenjene mjere zaštite, vjerojatnost nastanka štetne posljedice te procijenjen rizik.

Novi pristup u sadraju i nainu izrade procjene opasnosti zahtjeva izmjenu Pravilnika o izradi procjene opasnosti za koju je došlo vrijeme.
23.09.2009.
Ostale vijesti