Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


Ureivanje zatite na radu - lijenici, stomatolozi

Nudimo vam strunu suradnju i pomo pri ureivanju zaštite na radu u vašim ordinacijama, laboratorijima i klinikama!

Prema odredbama Zakona o zaštiti na radu (N.N. br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09) svaki poslodavac, bez obzira na djelatnost i broj zaposlenih ima obvezu osigurati zaposlenima sigurne uvjete rada, pa se ta obveza odnosi i na lijeniku i stomatološku praksu.

Ureivanje zaštite na radu obuhvaa :

  • Procjenu opasnosti (rizika) na poslovima koji se obavljaju u prostoru ili s radnom opremom te na nain koji mogu ugroziti ivot i zdravlje zaposlenih
  • Izradu plana mjera (tehnikih, organizacijskih i osobnih) za otklanjanje tih rizika
  • Organiziranje ispitivanja radne okoline i radne opreme te zdravstvenih pregleda za radnike
  • Osposobljavanje zaposlenih za rad na siguran nain
  • Osposobljavanje poslodavca odnosno osoba koje je ovlastio za provoenje mjera zaštite
  • Osposobljavanje neposrednih izvršitelja poslova za rad na siguran nain
  • Osposobljavanje osoba za voenje poslova zaštite na radu odnosno ugovaranje takvih poslova s ovlaštenom organizacijom

Imajui u vidu prosjene veliine lijenikih i stomatoloških ordinacija, pripremili smo alat za izradu procjene opasnosti prema metodi njemakih strukovnih udruga osiguranja od nesrea na radu koja je priznata i u Hrvatskoj.

Takoer smo pripremili kompletnu dokumentaciju za osposobljavanje zaposlenih za rad na siguran nain, te instrumentarij za provjeru znanja, po uzoru na Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (Strukovna udruga za zdravstvene i njegovateljske usluge).

Moemo takoer ponuditi ispitivanje radne okoline, elektro instalacija i radne opreme koju koristite te osposobljavanje iz zaštite od poara kao i izradu planova evakuacije, te osposobljavanje za provoenje evakuacije i spašavanja.

Da bismo Vas oslobodili brige zbog moguih propusta u poštivanju propisa zaštite na radu i sankcija koje slijede, u mogunosti smo voditi poslove zaštite na radu za Vas kroz ugovorni odnos.

Pogledajte naše reference i obratite nam se s povjerenjem. U proteklih 20 godina dokazali smo naš etiki pristup i odgovornost za obavljeni posao.

Pogledajte i obveze poslodavca prema Zakonu o zaštiti na radu ukljuujui i sankcije za neprimjenu mjera zaštite, odnosno propuštanje njihove primjene. Preventivno djelovanje se mnogo više isplati nego naknadno saniranje posljedica manjkave preventive.

Od nas moete naruiti komplet paket usluga pri emu Vam odobravamo 15% popusta na ukupnu cijenu paketa, a moete naruiti i pojedinane usluge, ako ste ve nešto od ponuenog realizirali.

Napomena: ispitivanje elektroinstalacija i radne opreme nudimo uvijek izvan paketa usluga, jer u veini sluajeva ve postoji dokumentacija o provedenim ispitivanjima, pa takva usluga nije potrebna.


Ako ste zainteresirani za naše usluge molimo Vas da ispunite i pošaljete nam jedan od sljedeih upitnika:

UPITNIK ZA IZRADU PONUDE U STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI

UPITNIK ZA DJELATNOSTI U MEDICINI17.04.2011.
Ostale vijesti