Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


Prednosti e-learning metode

Kljuno je pitanje što upravi nudi e-learning i koje im prednosti donosi. Temeljne prednosti e-uenja su1:

a) Za zaposlenike:

 

  • ne moraju napuštati svoje radno mjesto, tj, nemaju troškova putovanja, smanjenje gubitka vremena;
  • ue samostalno rješavati probleme na koje e naii u stvarnosti;
  • suradnja izmeu uenika u nastavnom procesu kako bi se pospješilo uenje i motiviranost, te timskim pristupom postigli bolji rezultati.

 

b) Za upravu:

 

  • ima stalan i dobar uvid u procese izobrazbe i sadraj uenja;
  • ima pouzdan sustav nadzora i kontrole procesa, mjerenja napretka i postignua prema razliitim kriterijima (individualno/skupno).

 

c) Za stjecanje znanja:

 

  • obuhvaa sve razine poduzea – raspon znanja i vještina koje se ue veoma je velik;
  • mora što tonije simulirati stvarne situacije da bi bili zanimljivi i potgicajni;
  • treba biti maksimalno individualizirani i prilagoeni, jer ni jedan polaznik nije isti niti se priprema za iste zadatke;
  • mora imati pouzdan sustav ulaznog i izlaznog ispitivanja;
  • mora biti prilagodljiv, lako nadogradiv, i raznolik.

Ako se radi o podruju sigurnosti i zaštite zdravlja zaposlenih u poduzeu, svakako e biti interesantno upravi ponuditi kombinaciju e-learning uenja kombiniranog s interaktivnim pristupom uenju za one radnike koji još nisu ovladali vještinom uporabe raunala. Tu priskau u pomo strunjaci Ergonomike koji u skladu s procjenom opasnosti izrauju programe osposobljavanja za rad na siguran nain i produciraju prikladne sadraje u obliku DVD i Power Point prezentacija, te odgovarajuu obrazovnu dokumentaciju za provjeru znanja.

Naravno, da bi uprava prihvatila novi pristup osposobljavanju svojih zaposlenika za rad na siguran nain, opravdano je oekivati da njeni lanovi i sami budu informirani (u okviru obveznog osposobljavanja poslodavca i ovlaštenika poslodavca) pozitivnim uincima kvalitetnog pristupa osposobljavanju.

Promjene dolaze sporo. Da bi do njih došlo, vrlo je esto potrebna promjena svijesti, prepoznavanje vrijednosti e-learninga i promjena naina razmišljanja. No taj proces ne treba biti borba, ve konverzacija, i zahtijeva vrijeme, upornost i strpljenje.

Pri tome je kljuno imati viziju, koja moe doi s bilo koje razine neke tvrtke ili institucije, no vano je osigurati da je podrava uprava!


1 Prema autoru dr.sc. Vladimiru Pašagiu, dipl. ing. Višem strunom suradniku DZM-a