Učitavam...
(U slučaju dužeg učitavanja, pritisnite ovdje)

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova

U okviru Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova obavljaju se slijedeći poslovi:

 

a) opći poslovi

 

  • opći administrativni poslovi
  • opći financijsko-računovodstveni poslovi (nadzor nad obradom i knjiženjem poslovnih događaja, ulaznih i izlaznih računa, internih obračuna, platni promet, praćenje novačnih tijekova potraživanja, obveza i poslovanja, priprema izvještaja za Upravu, poslovi po nalogu voditelja Odjela na području izvršavanja financijsko-računovodstvenih poslova.).

 

b) pravni poslovi

 

  • poslovi izrade i kontrole zakonske utemeljnosti ugovora i postupanja, praćenje propisa, davanje stručne pomoći u tumačenju propisa, priprema i izrada općih akata, prijave i upisi u sudske i druge registre i upisnike, učešće u postupku javne nabave i izrada ugovora za obavljanje poslova po provedenom postupku, pripreme pravnih radnji vezanih za zastupanje pred pravosudnim i upravnim tijelima, provođenje izvanparničnih i parničnih ovršnih postupaka pred javnim bilježnikom te sudom, obavljanje poslova vezanih uz rad Skupštine i Uprave, sudjelovanje na sastancima Skupštine te kontrola zakonitosti odluka i postupaka iste, priprema prijedloga za donošenja odluka na sjednicama Skupštine i dr.

 

 c) kadrovski poslovi

 

  • ustrojavanje zakonski propisanih kadrovskih evidencija, riješavanje radno-pravnih odnosa, zdravstvena i socijalna zaštita zaposlenih i praćenje propisa iz oblasti radnoga prava.