Ergonomika e-learning

E-learning ili e-učenje je sustavno stjecanje znanja putem uporabe računala i interneta po unaprijed pripremljenim programima usklađenim prema potrebama korisnika.

Prijava

Koja je pravna osnova za provođenje zaštite na radu?

  • Zakon o zaštiti na radu
  • Zakon o radu
  • Zakon o mirovinskom osiguranju
  • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu
  • Tehnički i drugi propisi
  • Kolektivni ugovor
Schenker Vip Hrvatski Telekom Toyota Hrvatska Deloitte Nanobit
Mission Statement

Zaštita na radu

provodi se s ciljem da se svim osobama na radu osiguraju uvjeti rada
bez opasnosti po život i zdravlje, odnosno da se izbjegnu ozljede, profesionalne i druge bolesti,
ako one ipak nastupe da se ublaže štetne posljedice.

Zaštita na radu provodi se posebno i zbog toga da se radnicima mlađim od 18 godina osiguraju uvjeti rada bez štetnog utjecaja na njihov tjelesni i duševni razvoj, da se ženama osiguraju uvjeti rada u kojima one mogu normalno ostvarivati materinstvo, te da se osobama sa smanjenim radnim sposobnostima omoguće takvi radni uvjeti koji neće ugroziti njihovu preostalu radnu sposobnost.

Ergonomika

Usluge koje nudimo

Zaštita na radu

Zaštita na radu

Izrada procjene rizika, Izrada procjene rizika za radna mjesta s računalom, Izrada normativnih akata iz zaštite na radu...

Više +
Zaštita od požara

Zaštita od požara

Izrada planova zaštite od požara, Izrada normativnih akata iz područja zaštite od požara (Pravilnik o zaštiti od požara), Izrada planova evakuacije i spašavanja...

Više +
Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

Organizacija zaštite okoliša i vođenje propisane dokumentacije, Registar onečišćavanja okoliša ( ROO), Upotreba opasnih kemikalija...

Više +

Reference

Ergonomika ima preko

300

Stalnih klijenata

Kontaktirajte nas

Ako ste zainteresirani za naše usluge molimo Vas da nas kontaktirate putem našeg kontakt obrasca ili putem telefona.

Kontaktirajte nas