Učitavam...
(U slučaju dužeg učitavanja, pritisnite ovdje)

Odjel zaštite na radu

U okviru Odjela zaštite na radu obavljaju se slijedeći poslovi:
  • izrada procjena opasnosti,
  • elektro i strojarska ispitivanja strojeva, uređaja s povećanim opasnostima,
  • ispitivanje uvjeta radne okoline (buka, rasvjeta, mikroklima),
  • ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija u objektima,
  • izrada kataloga osobnih zaštitnih sredstava, radne odjeće i službenih odora,
  • uspostava sustava, programa i instrumentarija za provođenje osposobljavanja za siguran rad,
  • izrada pravilnika o zaštiti na radu s prilozima o posebnim uvjetima rada, osobnim zaštitnim sredstvima i dr.

Što je za Vas važno da znate ?
Ako dođe do ozljede ili bolesti Vašeg radnika, zbog uzroka koji je u uvjetima rada koje niste uredili prema zahtjevima iz propisa, osim kazne za neprovođenje zaštite pri radu, koja će Vam biti utvrđena u postupku koji provodi inspekcija rada, troškove vašeg poslovanja teretit će i troškovi nadoknade plaće zaposleniku za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (od prvog dana bolovanja u visini od 100% od propisane osnovice), troškovi liječenja (ambulantnog i bolničkog) u punom iznosu prema računu koji će Vam ispostaviti zdravstveno osiguranje, troškovi potrebne rehabilitacije i ortopedskih pomagala, putni troškovi radi liječenja i rehabilitacije , te ostali troškovi kao što su npr. troškovi sudskog postupka koji će zaposlenik pokrenuti protiv Vas radi naknade štete, iznos dosuđene naknade štete s pripadajućim kamatama i sl. Nije isključena ni odgovornost za kazneno djelo koja se može utvrđivati neovisno od naprijed navedenih postupaka. Na kraju, osiguratelji imaju pravo tražiti od Vas da im nadoknadite troškove koje ste uzrokovali invalidnošću zaposlenika, koja je nastupila zato što niste proveli propisane mjere zaštite života i zdravlja zaposlenih.

Ako zaposlene osigurate od ozljeda na radu ili profesionalnih bolesti u nekom od osiguravajućih društava, bit ćete, kao protuvrijednost za plaćenu premiju osiguranja, oslobođeni samo dijela naprijed navedenih troškova (troškova zdravstvene zaštite koja će biti pružena ozlijeđenom radniku, troškova naknade plaće za vrijeme bolovanja, troškova rehabilitacije i putnih troškova radi obavljanja liječenja i rehabilitacije), ali i njih samo do visine svote osiguranja.
 
Vještačimo ozljede na radu...