Učitavam...
(U slucaju duzeg učitavanja, pritisnite ovdje)


Reference

Reference

Za potrebe velikih, srednjih i malih poduzea Ergonomika je oblikovala i prua usluge temeljem kojih se postavlja sustav za sigurnost i zaštitu zdravlja zaposlenih, kojim se uvodi primjerena radno-tehnološka disciplina, a troškovi za zaštitu na radu svode na tehnološki potrebnu i opravdanu mjeru.
 
 
Iskusni strunjaci Ergonomike tvore tim kojim je tvrtka ušla u krug strunih kua s ovlaštenjima Ministarstva rada RH za izradu procjene opasnosti, za ispitivanje strojeva i ureaja s poveanim opasnostima, ispitivanje radnog okoliša, te ovlaštenjem Ministarstva unutarnjih poslova RH za osposobljavanje puanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od poara, gašenje poara i spašavanje ljudi i imovine ugroenih poarom.

 
Izmeu ostalog strunjaci Ergonomike su niz godina izraivali strune nalaze i mišljenja o osnovanosti primjene staa osiguranja s poveanim trajanjem za Zavod mirovinskog i invalidskog osiguranja RH, dobitnici su priznanja BG-a Steinbruch za angaman u unapreenmju sigurnosti na radu. Nakon donošenja Smjernice EEZ-a br. 391/89 pristupili su razdradi metode za izradu procjene opasnosti i prilagodbi metoda BG i AUVA apecifinostima hrvatskih poduzea. lanovi su Tehnikog odbora 556 "Osobna zaštitna sredstva" i TO 557 "Zaštita odjea" pri Hrvatskom zavodu za norme, a viša savjetnica Ergonomike je predsjednica Tehnikog odbora 159-Ergonomija.

Ergonomika ima preko 300 stalnih klijenata, razliitih poslovnih subjekata iz razliitih djelatnosti meu kojima su:

Ministarstvo financija
Ministarstvo kulture
HANFA-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
FINA-Financijska agencija
OTP banka
Dravna uprava za zaštitu i spašavanje
HEP-Hrvatska elektroprivreda
HŠ-Hrvatske šume
H-Hrvatske eljeznice
Hrvatska turistika zajednica
Hrvatska pošta
HT-Hrvatski telekom
Vipnet
INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju
HAMAG-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
HAA-Hrvatska akreditacijska agencija
HZN - Hrvatski zavod za norme
INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE
Nacionalna sveuilišna knjinica
Institut za antropologiju
ABB
MAISTRA
Zagrebaki holding
EPH grupa 
ROYAL OSIGURANJE
Wettpunkt
Major International
Toyota Croatia
Autoklub Siget
ECS-Eurocomputer systems
Styria grupa
PLIVA
Zagrebaka pivovara
KONAR generatori i motori
TV GREDELJ
Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod
Razvojna agencija Zagreb - TPZ
METIS Rijeka
VODOVOD I KANALIZACIJA Rijeka
Vodovod Labin
SUVAG
Aquamaritime
J.T. International
Delloitte
Pricewaterhousecooper
eljezniko projektno društvo
Nokia Solutions and Networks
Logwin solutions Croatia
Herbalife
Berlin Chemie
Rauch Croatia
 
te  niz uspješnih srednjih i malih poduzea.